Pl Gb

Władze

Skład Zarządu Bionanoparku

Marek Cieślak

Marek Cieślak

Prezes Zarządu

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Bionanoparku

  • Barbara Mrozowska-Nieradko [Miasto Łódź] – Przewodnicząca
  • Jakub Czarnecki [Województwo Łódzkie] - Wiceprzewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński [Politechnika Łódzka]
  • Elżbieta Gamus [Województwo Łódzkie]
  • Michał Haze [Łódzkia Izba Przemysłowo-Handlowa]