Pl Gb

Udziałowcy

 • Miasto Łódź
  (60.79%)

  logo_uml.png
 • Województwo Łódzkie
  (36.73%)

  POL_województwo_łódzkie_COA.svg.png
 • Politechnika Łódzka
  (2.33%)

  pobrane.png
 • Ł.R.H. "Zjazdowa"
  (0.1%)

  logo-zjazdowa.png
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
  (0.05%)

  logo_LIPH_z_podpisem.jpg

 Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi: 43 149 000 zł.

Numer KRS: 0000187053
Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 473214329
NIP: 7251870050