Pl Gb
Aktualności

Bezpłatne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców MŚP z Województwa Łódzkiego

 

W imieniu organizatora - Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń/ warsztatów dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu.

Celem szkoleń/ warsztatów w ramach spotkań informacyjnych jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 - 2020.

Terminy i tematy szkoleń/ warsztatów w ramach spotkań informacyjnych:  POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy:  POBIERZ i prześlij na adres: szkolenia@efszkolenia.pl

Zapisy i informacje:     Eurofinance Training Sp. z o.o., tel.: 22 830 13 40;  tel. kom.: 609 124 124

powrót