Pl Gb
Aktualności

V edycja Sesji Dialogu "Miasta Przyszłości"

W Bionanoparku odbyła się Sesja Dialogu oraz wręczenie nagród w corocznym rankingu liderów samorządu prowadzonym przez ośrodek THINKTANK.

Warsztaty zostały poświęcone optymalizacji zarządzania miastem, podczas których uczestnicy pracowali nad strategiami samorządów, umożliwiły skonsultowanie bieżących i planowanych działań oraz poznania najnowszych rozwiązań ze świata biznesu, których zastosowanie może przynieść miastom wymierne korzyści.

Podczas wydarzenia przyznano nagrody oraz wyróżnienia dla prezydentów miast, którzy wykazali się największą efektywnością pod względem kompleksowego zarządzania. Nagrodę honorową Liderów Miast Przyszłości 2017 otrzymała Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

 

 Miasta Przyszłości 2017

 

Projekt „Miasta Przyszłości”, realizowany przez THINKTANK od 5 lat, to unikatowa w Polsce platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów.

Najważniejszym elementem projektu jest coroczna Sesja Dialogu. Umożliwia samorządowcom spotkanie się we własnym gronie w grupach zawodowych oraz dyskusję z interesariuszami przy „okrągłym stole”. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni. Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze.

Partnerami wydarzenia byli Siemens, Deloitte, Miasto Koluszki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Bionanopark, Loft Aparts, Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa, Phenohorizon, Łódzki Obszar Metropolitalny, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Klub 500 - Łódź, Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Delia Cosmetics, Eurobuild CEE, Trybeco.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia byli Forum Od-nowa i Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Wydarzenie zostało objęte Patronatami Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.

powrót