Pl Gb

KARIERA

NapiFeryn BioTech Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: inżynier procesu/konstruktor/menadżer projektów

W związku z dynamicznym rozwojem firma NapiFeryn BioTech Sp. z o.o., zlokalizowana w inkubatorze Bionanoparku, poszukuje osoby na stanowisko:


Inżynier procesu/konstruktor/menadżer projektów

 

Zadania:

 • realizacja i nadzór nad procesami konstrukcyjnymi (inżynieryjnymi)
 • opracowanie technicznej dokumentacji podzespołów procesowych modułów eksperymentalnych na podstawie wytycznych koncepcyjnych
 • nadzór nad dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • opracowanie norm technologicznych, instrukcji i kalkulacji cenowych
 • nadzór nad procesami technologicznymi i transferem technologii
 • projektowanie i konstruowanie nowych aparatów i systemów procesowych
 • uczestnictwo w badaniach i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych
 • tworzenie modeli (3D), rysunków (2D)
 • nadzór nad służbami BHP
 • opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej (detailed engineering)
 • nadzorowanie wykonania modułu eksperymentalnego
 • odpowiedzialność za budowę, rozruch oraz prawidłową pracę modułu eksperymentalnego
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym oraz procesowym
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji techniczno- laboratoryjnej
 • nadzór nad kontrolą jakości procesu


Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu biotechnologicznym, inżynierii procesowej, inżynierii mechanicznej bądź pokrewnym
 • doświadczenia w pracy w przemyśle spożywczym farmaceutycznym lub chemicznym, w projektowaniu urządzeń i instalacji przemysłowych
 • praktyczna znajomość programów do projektowania 2D/3D (preferowane AutoCad, Autodesk Inventor, Solid Edge)
 • praktyczna znajomość programów do symulacji procesów, jak  Aspen Plus, Matlab, Simulink, Prosim
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów
 • dyspozycyjność oraz zaangażowanie w pracę zawodową
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1. Znajomość innych języków mile widziana
 • znajomości wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie:
  - inżynierii chemicznej, procesowych technik rozdzielania mieszanin, oczyszczania/procesowania białek, suszenia, destylacji, procesów membranowych, projektowanie instalacji uzdatniania wody i utylizacji biomasy
  - prowadzenia projektów
  - transferu technologii
 • znajomości zasad zarządzania jakością w laboratorium oraz statystyki
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, dokładności oraz otwartości na nowe wyzwania
 • umiejętności pracy z programem MS Excel, MS Word, MS Project, MS Visio

Oferujemy:

 • pracę w rozwijającej się firmie
 • warunki sprzyjające rozwojowi zawodowemu i osobistemu
 • atrakcyjny system wynagrodzeń

Zainteresowanych i spełniających te wymagania zapraszamy do wysłania CV na adres: b.nagorniewicz@napiferyn.pl


Mail z CV prosimy zatytułować " Imię i nazwisko_-kandydat na stanowisko inżynier procesu/konstruktor"


Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Do CV należy załączyć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez NapiFeryn BioTech sp. z o.o. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116, w celach bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Spółkę. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania (aktualizowania) jak również, że podanie moich danych jest dobrowolne. Moje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)."

 

powrót