Pl Gb

KARIERA

Pracownik badawczo- naukowy w Laboratorium Autentykacji Produktów

W związku z dynamicznym rozwojem 
Bionanopark poszukuje kandydata na stanowisko

PRACOWNIK BADAWCZO-NAUKOWY W LABORATORIUM AUTENTYKACJI PRODUKTÓW
Numer referencyjny: LAP/PBN/03/17


Opis stanowiska:
Praca w Laboratorium Autentykacji Produktów Bionanoparku. Zakres prac obejmuje:

 • Wykonywanie analiz przy użyciu NMR, IRMS,
 • Obsługę urządzeń laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem NMR i IRMS,
 • Projektowanie, walidację procedur badawczych dotyczących autentykacji żywności,
 • Koordynację prac badawczo-rozwojowych,
 • Interpretację oraz analizę rezultatów badań,
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu autentykacji żywności,
 • Wykonywanie innych czynności związanych z pracą Laboratorium poleconych przez Managera.


Od kandydatów oczekujemy:

 • Stopnia naukowy doktora nauk chemicznych lub pokrewnych,
 • Udokumentowanego dorobku naukowego (wykaz publikacji z uwzględnieniem IF, CI, H-index),
 • Praktycznej znajomości technik NMR i IRMS,
 • Zainteresowania badawcze w zakresie izotopowej spektrometrii mas,
 • Znajomości podstaw wymogów prawnych dotyczących żywności,
 • Doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów grantowych,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w tym słownictwa technicznego,
 • Znajomości podstaw Systemu Zarządzania Jakością ISO, dobrych praktyk laboratoryjnych GLP,
 • Umiejętności pracy w zespole.

Mile widziane osiągnięcia i umiejętności dodatkowe:

 • Znajomość drugiego języka obcego,
 • Zrealizowane projekty badawcze,
 • Gotowość do poświęcenia się pracy naukowo-badawczej.


Oferujemy:

 • Pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • Pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności,
 • Pakiet medyczny, sportowy,
 • Świadczenia socjalne.

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać TUTAJ

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Informujemy, ze nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dokumenty prosimy opatrzyć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U z 2014r.,poz. 1502 z późn. zm.) Kodeks pracy. Dane będą przetwarzane przez „Bionanopark” sp. z o.o. w zakresie przekazanym przez kandydata bezterminowo wyłącznie dla potrzeb dalszych rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

 

powrót