Pl Gb

KARIERA

Pracownik badawczo-naukowy w Pracowni Genomiki i Sekwencjonowania

W związku z dynamicznym rozwojem  kompleksu laboratoryjnego Bionanopark sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

PRACOWNIK BADAWCZO-NAUKOWY

Numer referencyjny: PBN/LB/ 01/17


Opis stanowiska:

Praca w Pracowni Genomiki i Sekwencjonowania, która wchodzi w skład Laboratorium Biotechnologii Molekularnej, Łódzkiego Bionanoparku. Zakres pracy obejmuje:
• Prowadzenie prac usługowych i badawczych w zakresie analizy danych NGS
• Prowadzenie prac usługowych i badawczych w zakresie analiz genetycznych technikami PCR, RT-PCR i sekwencjonowania NGS
• Prowadzenie prac usługowych i badawczych w zakresie projektowania i opracowywania testów genetycznych
• Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją pracowni

Wymagania konieczne:

• Tytuł doktora lub etap końcowy doktoratu z dziedzin przyrodniczych, związanych z biotechnologią,  biologią molekularną, biochemią
• Udokumentowany dorobek naukowy (pełna lista publikacji z uwzględnieniem IF; H-index)
• Znajomość technik biologii molekularnej (izolacja DNA/RNA/białka; PCR; RT-PCR; WB)
• Znajomość (przynajmniej teoretyczna) technik sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
• Umiejętność obsługi komputera (przynajmniej system MS Windows, pakiet Office, biologiczne bazy danych administrowane przez NCBI i EBI)
• Umiejętność korzystania z zasobów bioinformatycznych związanych z NGS
• Biegła znajomość języka angielskiego
• Otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy
• Umiejętność pracy w grupie
• Samodzielność, dobra organizacja pracy własnej w laboratorium

Mile widziane osiągnięcia i umiejętności dodatkowe:

• Znajomość metod statystycznej obróbki danych biologicznych
• Umiejętności bioinformatyczne (pisanie skryptów z użyciem pakietu R, znajomość systemu linux, język Python)
• Udział w realizacji projektów badawczych
• Odbyty staż naukowy w placówce zagranicznej
• Znajomość podstaw systemów zarządzania jakością ISO i GLP
• Znajomość drugiego języka obcego

Oferujemy:

• Pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności (udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych)
• Pakiet medyczny i sportowy
• Świadczenia socjalne

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Informujemy, ze nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dokumenty prosimy opatrzyć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U z 2014r.,poz. 1502 z późn. zm.) Kodeks pracy. Dane będą przetwarzane przez Bionanopark sp. z o.o. w zakresie przekazanym przez kandydata bezterminowo wyłącznie dla potrzeb dalszych rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

 

powrót