Pl Gb

BIP

Komitet naukowy

Członkowie Komitetu Naukowego Bionanoparku:

  1. prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz - Kierownik Pracowni Badań Strukturalnych Instytutu Biochemii Technicznej PŁ (Przewodniczący)
  2. Paweł Sarba - Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa (Sekretarz)
  3. Dorota Ryl - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego
  4. dr Agnieszka Sińska-Głowacka - Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ
  5. prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek - Kierownik Zakładu Układów Elektronicznych i Termografii Instytutu Elektroniki PŁ
  6. prof. dr hab. Jerzy Długoński - Kierownik Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
  7. prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń - Kierownik Zakładu Związków Heteroorganicznych, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Wydział Chemii UŁ
  8. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek -Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  9. prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki- Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
  10. Izabela Witaszek - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

wróć