Pl Gb

BIP

Udziałowcy

UDZIAŁOWIEC WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 
Miasto Łódź  60,79%
Województwo Łódzkie  36,73%
Politechnika Łódzka  2,33%
Ł.R.H. "Zjazdowa"  0,09%
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa  0,05%

 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi: 43 149 000 zł.


wróć