Pl Gb

BIP

Udziałowcy

 

UDZIAŁOWIEC WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 
Miasto Łódź  60,79%
Województwo Łódzkie  36,73%
Politechnika Łódzka  2,33%
Ł.R.H. "Zjazdowa"  0,1%
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa  0,05%

 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi: 43 149 000 zł.

Numer KRS: 0000187053
Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 473214329
NIP: 7251870050

 

 


wróć