Pl Gb

BIP

Wykaz kontaktów

 

Sekretariat Zarządu

42 280 76 76

biuro@bionanopark.pl             

Inkubator

42 280 76 57/58

inkubator@bionanopark.pl

Marketing i PR

42 280 76 67

media@bionanopark.pl

Księgowość

42 280 76 62

a.biesiacka@bionanopark.pl

Handlowcy

500 032 642

a.dominiak@bionanopark.pl

Kadry

42 280 76 50

j.pierscinska@bionanopark.pl

Jakość

42 280 76 69

a.michalska@bionanopark.pl

Dział projektów

42 280 76 82

m.glowacka@bionanopark.pl

Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej

42 280 76 56

a.biskup@bionanopark.pl

Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej

42 280 76 78

m.skorzepa@bionanopark.pl

Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych/Weterynaryjnych

42 280 76 73

implanty@bionanopark.pl

Laboratorium Autentykacji Produktów

42 280 76 91/92

lap@bionanopark.pl

Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej

42 280 76 84 lub 42 280 76 89

lbieo@bionanopark.pl

Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów

42 280 75 45/46

lbsn@bionanopark.pl

Laboratorium Biotechnologiczne (biotechnologia molekularna)

42 280 76 88 lub 42 280 75 30

lb@bionanopark.pl

Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej

42 280 75 40/41

lms@bionanopark.pl

Laboratorium Symulacji Molekularnych

42 280 76 83

lsm@bionanopark.pl

Portiernia budynek A

42 280 76 79

 

Portiernia budynek B (BNP+)

42 280 76 90

 

wróć