Pl Gb
01

BioNANOPARK

Wykaz kontaktów

 

 NAZWA LABORATORIUM NUMER TELEFONU 
 Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej  42 280 76 56
 Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej   42 280 76 78
 Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych/Weterynaryjnych   42 280 76 73
 Laboratorium Autentykacji Produktów   42 280 76 91/92
 Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej  42 280 76 84 lub 42 280 76 89
 Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów  42 280 75 45/46
 Laboratorium Biotechnologiczne (biotechnologia molekularna)  42 280 76 88 lub 42 280 75 30
 Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej   42 280 75 40/41
 Laboratorium Symulacji Molekularnych  42 280 76 83