Pl Gb
01

BioNANOPARK

Staże i praktyki

W Laboratoriach Bionanoparku mogą odbywać się praktyki studenckie, doktoranckie i absolwenckie oraz staże finansowane przez instytucje zewnętrzne, zgodnie z regulacjami zawartymi w dokumencie Zasady odbywania praktyk i staży w Bionanoparku.
Rekrutacja na staże finansowane z Urzędu Pracy odbywa się w zależności od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel. Rekrutacja na staże finansowane z innych źródeł trwa cały rok. Kandydaci na staże są proszeni o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej swoich CV do osób wskazanych w poszczególnych Laboratoriach. Rekrutacja na praktyki studenckie  planowo  odbywa się  w miesiącu czerwcu. Każde Laboratorium rekrutuje kandydatów według indywidualnych kryteriów.

Dla studentów II stopnia kierunków przyrodniczych Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego jest organizowany konkurs na odbycie praktyk w Laboratoriach: Biotechnologii Przemysłowej, Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, Medycyny Spersonalizowanej, Badań Strukturalnych Nanomateriałów oraz Laboratorium Biotechnologicznym.
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe „Ferment” z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Regulamin i terminy nadsyłania kandydatur znajdują się na stronie: http://www.ferment.p.lodz.pl/ kontakt do organizatorów: skn.ferment@gmail.com

 

Kontakt do Laboratoriów:

Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej


Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej


Laboratorium Autentykacji Produktów


Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej 


Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów


Laboratorium Biotechnologiczne (biotechnologia molekularna)


Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej

 

Laboratorium Symulacji Molekularnych