Pl Gb
01

BioNANOPARK

Staże i praktyki

W Laboratoriach Bionanoparku mogą odbywać się praktyki studenckie, doktoranckie i absolwenckie oraz staże finansowane przez instytucje zewnętrzne.
Kandydaci proszeni są o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej swoich CV do Działu Kadr. W tytule maila proszę wpisać: "Staż" lub "Praktyka" oraz nazwę wybranego laboratorium.

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z managerami poszczególnych Laboratoriów:

 

Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej


Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej


Laboratorium Autentykacji Produktów


Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej 


Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów


Laboratorium Biotechnologiczne (biotechnologia molekularna)


Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej

 

Laboratorium Symulacji Molekularnych

 

UWAGA!
Dla studentów II stopnia kierunków przyrodniczych Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego jest organizowany konkurs na odbycie praktyk w Laboratoriach: Biotechnologii Przemysłowej, Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, Medycyny Spersonalizowanej i Biotechnologicznym.
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe „Ferment” z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Regulamin i terminy nadsyłania kandydatur znajdują się na stronie: http://www.ferment.p.lodz.pl/ kontakt do organizatorów: skn.ferment@gmail.com